K71发卡网防骗提醒:

1、卡密为“联系QQ拿货,加QQ群拿货”

2、卡密为“付款成功,等待充值”

3、商品有问题,卖家不售后

4、以各种理由推脱到第二天遇到以上或售后问题,请及时联系我们QQ客服:1758877942

  • 联系我们
  • 1758877942
  • 1758877942
  • 1758877942@qq.com
  • 武汉成华区猛追湾横街99号(电子商务)
K71商户交流群